Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
7.2.1Waterkwaliteit en waterberging
Algemeen rioolbeheer1.608.3391.608.339
Riolering en waterzuiv. / Onderhoud2.016.601-19.1001.997.501
Rioolheffing-4.999.742-4.999.742
Watergangen / onderhoud179.246179.246
TotaalWaterkwaliteit en waterberging3.804.186-5.018.842-1.214.656
7.2.2Bestrijden gladheid
Gladheidsbestrijding165.570165.570
TotaalBestrijden gladheid165.570165.570
7.2.3Huishoudelijk afval
Huishoudafval2.568.162-946.5001.621.662
Overige afvalstoffen214.370-15.000199.370
Afvalstoffenheffing-3.270.000-3.270.000
Afval algemeen59.02559.025
TotaalHuishoudelijk afval2.841.557-4.231.500-1.389.943
Saldo van lasten en baten6.811.313-9.250.342-2.439.029