Financieel overzicht

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.

Nr.DoelProductLasten 2018Baten 2018Saldo
7.1.1Onderhoud infrastructuur4.713.253-315.4004.397.853
Algemene begraafplaatsen276.159-200.00076.159
Begraven38.790038.790
Verkeersregelinstallaties43.620043.620
Bewegwijzering en bebording220.7240220.724
Civieltechnische kunstwerken66.519066.519
Wegen2.882.765-80.4002.802.365
Openbare verlichting719.117-13.000706.117
Schoonhouden infrastructuur352.3050352.305
Straatmeubilair95.630-22.00073.630
Kunst in de openbare ruimte17.625017.625
7.1.2Onderhoud groen2.090.81602.090.816
Dierenparken15.762015.762
Hondenuitlaatstroken138.5500138.550
Onderhoud openbaar groen1.936.50501.936.505
7.1.3Onderhoud gebouwen922.372-75.380846.992
Eigendommen371.258-75.380295.878
Overige gebouwen551.1140551.114
7.2.1Waterkwaliteit en waterberging3.804.186-5.018.842-1.214.656
Algemeen rioolbeheer1.608.33901.608.339
Riolering en waterzuiv. / Onderhoud2.016.601-19.1001.997.501
Rioolheffing0-4.999.742-4.999.742
Watergangen / onderhoud179.2460179.246
7.2.2Bestrijden gladheid165.5700165.570
Gladheidsbestrijding165.5700165.570
7.2.3Huishoudelijk afval2.841.557-4.231.500-1.389.943
Huishoudafval2.568.162-946.5001.621.662
Overige afvalstoffen214.370-15.000199.370
Afvalstoffenheffing0-3.270.000-3.270.000
Afval algemeen59.025059.025
7.3.2Adoptie groen door inwoners82.411-43.40039.011
Groen- en reststroken82.411-43.40039.011
Saldo van Lasten en Baten14.620.165-9.684.5224.935.643
Mutaties reserves---
Onttrekking000
Toevoeging393.0250393.025
Gerealiseerd resultaat15.013.190-9.684.5225.328.668