Specificatie mutatie reserves

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Onttrekking aan reserve:

Afvalstoffenheffing

Personeel afval

0

-33.000

-33.000

Totaal

0

-33.000

-33.000

Toevoeging aan reserve:

CT-kunstwerken

Jaarlijkse dotatie

27.500

27.500

Afvalstoffenheffing

Egalisatie afval*

321.332

321.332

Straat meubilair

Jaarlijkse dotatie

20.000

20.000

Rehabilitatie wegen

Jaarlijkse dotatie

57.193

57.193

Totaal

426.025

426.025

* Indien het tarief verlaagd wordt met € 15,50, wordt dit een onttrekking van € 48.700.