Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
8.2.1Interactie met inwoners & andere partner
Inwonerparticipatie135.704135.704
TotaalInteractie met inwoners & andere partner135.704135.704
8.2.3Leefbaarheid en wijkplatforms
Wijkplatforms327.414327.414
TotaalLeefbaarheid en wijkplatforms327.414327.414
Saldo van lasten en baten463.118463.118