Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
1.1.1Sporten en bewegen
Sportbeleid en activering592.539592.539
Binnensportaccommodaties243.638-103.340140.298
Buitensportaccommodaties332.478-159.245173.233
Zwembaden338.119-14.355323.764
Binnensportacc. - Beheer & Onderh.385.411385.411
Buitensportacc. - Beheer & Onderh.904.783904.783
Jeugd- en jongerenwerk - B&O31.15031.150
TotaalSporten en bewegen2.828.119-276.9402.551.179
1.1.2Kunst en cultuur
Vormings- en ontwikkelingswerk220.422-1.700218.722
Oudheidkunde26.950-40026.550
Bibliotheken783.693-6.300777.393
TotaalKunst en cultuur1.031.065-8.4001.022.665
1.1.3Subsidies en accommodaties
Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud614.140614.140
Jeugd- en jongerenwerk303.835-6.325297.510
Dorpshuizen209.648-69.627140.021
Sociaal en cultureel werk136.724136.724
TotaalSubsidies en accommodaties1.264.347-75.9521.188.395
Saldo van lasten en baten5.123.531-361.2924.762.239