Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben voor kwetsbare jeugdigen algemene, preventieve voorzieningen en zwaardere specialistische voorzieningen beschikbaar.
Soms legt een kinderrechter verplichte hulp op. De uitvoering van deze justitiële zorg ligt bij organisaties als de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. De Gecertificeerde Instellingen (GI's) zijn de schakel tussen de kinderrechter en de uitvoerende organisaties. De gemeente houdt de regie. Samenhang in de zorg rondom en met de jeugdige en zijn sociale systeem is een belangrijk speerpunt voor de gemeente. We maken daarom concrete afspraken over de regie en het afschalen van zorg.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2,1

1,9

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

0,7

0,6

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

8,6

8,3

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

0,7

0,6

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

0,3

0,3