Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
2.1.1Aanleg wegen en fietspaden
Verkeersbeleid421.910421.910
TotaalAanleg wegen en fietspaden421.910421.910
2.1.3Parkeermogelijkheden
Parkeren33.79033.790
TotaalParkeermogelijkheden33.79033.790
Saldo van lasten en baten455.700455.700