Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor  jeugdgezondheidszorg. We zorgen daarom voor een toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig basispakket. De aanwezigheid van onder meer een consultatiebureau voor 0-4 jarigen en een schoolartsendienst voor 4-19 jarigen waarborgen we. De VGGM voert dit voor ons uit. Deze levert zo een belangrijke bijdrage aan het gezond opvoeden en opgroeien van de jeugd in Lingewaard. We bevorderen een goede samenhang en afstemming tussen de jeugdgezondheidszorg en de overige jeugdzorg. In 2018 vertalen we de uitkomsten van het onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik onder 12 tot 23 jarigen naar een actieplan. Ook komen er acties gericht op de verbetering van de gezondheid van jeugdige statushouders.