Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
Saldo van lasten en baten