Financieel overzicht

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.

Nr.DoelProductLasten 2018Baten 2018Saldo
6.1.1Duurzaam gedrag256.5500256.550
Duurzaamheid256.5500256.550
Saldo van Lasten en Baten256.5500256.550
Mutaties reserves---
Onttrekking000
Toevoeging000
Gerealiseerd resultaat256.5500256.550