Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
2.2.1Veiligheid wegen en fietspaden
Verkeersveiligheid uitvoering88.75088.750
TotaalVeiligheid wegen en fietspaden88.75088.750
Saldo van lasten en baten88.75088.750