Financieel overzicht

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.

Nr.DoelProductLasten 2018Baten 2018Saldo
2.1.1Aanleg wegen en fietspaden421.9100421.910
Verkeersbeleid421.9100421.910
2.1.3Parkeermogelijkheden33.790033.790
Parkeren33.790033.790
2.2.1Veiligheid wegen en fietspaden88.750088.750
Verkeersveiligheid uitvoering88.750088.750
Saldo van Lasten en Baten544.4500544.450
Mutaties reserves---
Onttrekking000
Toevoeging000
Gerealiseerd resultaat544.4500544.450

Eind 2017 wordt het Gemeentelijk Mobiliteits Plan vastgesteld. Vooruitlopend hierop hebben wij in de financiële positie al een bedrag opgenomen. Dit is niet in bovenstaande tabel verwerkt.