Voor programma 2 zijn er géén onttrekkingen of toevoegingen aan de reserves.