2

Bereikbaarheid en mobiliteit

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

2.1.1

Aanleg wegen en fietspaden

Verkeersbeleid

393.800

2.1.3

Parkeermogelijkheden

Parkeren

3.300

2.2.1

Veiligheid wegen en fietspaden

Verkeersveiligheid uitvoering

28.400

Saldo van Lasten en Baten

425.500