2.01

Dorpensingel Nijmegen Bemmel

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 1.500.000

€ 82.500
Beheerkosten pm

2019/2020

De aanleg van de Dorpensingel is gericht op de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Met de gemeente Nijmegen is in 2013 een convenant gesloten met de bedoeling voor dit project een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Hoewel aan de provincie een bijdrage is gevraagd, is inmiddels duidelijk dat cofinanciering op dit moment niet aan de orde is. Wij hebben hiervoor € 1.500.000 geraamd. De Dorpensingel zal niet voor  2018 gerealiseerd worden. De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen gaan eind 2017 met elkaar in overleg hierover.

2.02

Herinrichting gedeelte Loostraat, tussen Nielant en Plaza

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 300.000

via afschrijving

€ 19.500

2018

Dit weggedeelte aan de Loostraat is een belangrijke ontsluitingsweg voor de wijk Loovelden. Om dit verkeersveiliger te maken moet de weg worden verbreed. Het fietsverkeer krijgt rode fietsstroken als onderdeel van de rijbaan. Het trottoir aan de zuidzijde behoudt zijn plaats en sluit aan op bestaande infrastructuur. Een deel van het project loopt door tot in 2018.