8

Inwoner en bestuur

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

Explosievendetectie en -ruiming

8.670

Crisisbeheersing en Brandweer

55.287

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

Uitvoering APV en Bijz. wetten

296.285

Plaagdierbestrijding

102.000

8.1.3

Beperken overlast

Beleid Openbare Orde & Veiligheid

212.007

Uitvoering Openbare Orde & Veiligh.

200.685

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

Inwonerparticipatie

65.704

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

Wijkplatforms

201.214

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

Basis registratie personen (BRP)

505.120

Burgerlijke stand

90.200

Geo-Informatie

193.895

8.4.3

Organiseren verkiezingen

Verkiezingen

45.939

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

Samenwerkingsverbanden

26.340

Saldo van Lasten en Baten

2.003.346