Specificatie mutatie reserves

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Onttrekking aan reserve:

Opsporing en ruiming explosieven

Explosievenopruiming

0

-15.000

-15.0000

Totaal

0

-15.000

-15.000

Toevoeging aan reserve:

Geen

0

0

0

Totaal

0

0

0