Wat gaan we daarvoor doen?

Voor armoedebestrijding werken we samen met maatschappelijke partners en bedrijfsleven. We richten ons vooral op de ondersteuning van ouders en kinderen. Daarvoor werken we samen met scholen. We willen voorkomen dat een gebrek aan financiën kansrijk opgroeien in de weg staat. We vinden het belangrijk dat inwoners financieel zelfredzaam zijn. We motiveren mensen die daarmee problemen hebben met een brede aanpak. Algemeen Maatschappelijk Werk en budgetcoaches van de Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) ondersteunen deze aanpak. In 2018 besteden we schuldhulpverlening opnieuw aan.