3

Bedrijvigheid

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

3.1.1

Kleinschalige toeristische activiteiten

Toerisme

51.300

Recreatieve voorzieningen

23.620

3.1.2

Bekendheid recreatief product

Kermis

52.050

Evenementen

137.680

3.1.3

Landschap en cultuurhistorie

Park Lingezegen

17.750

3.2.1

Glastuinbouw en agrobusiness

Industrieterreinen

460.655

3.2.3

Startende ondernemers

Economische ontwikkeling

100.098

3.2.4

Dienstverlening aan ondernemers

Bedrijvenloket

68.705

Saldo van Lasten en Baten

911.858