Voor programma 3 zijn er géén onttrekkingen of toevoegingen aan reserves in 2018.