Ook in 2018 gaat veel aandacht uit naar sport. De plannen voor de Jonge Kracht komen in 2018 tot uitvoering en er wordt doorgegaan met het vervangen van kunstgrasvelden. Daarmee wordt het rubbergranulaat verleden tijd.  Daarnaast zetten we in 2018 diverse stappen op het gebied van vastgoed. Alle gemeentelijke gebouwen krijgen een energielabel. Waar nodig en mogelijk brengen we verbeteringen aan de gebouwen aan. We streven ernaar dat al onze gebouwen in 2020 minimaal energielabel B hebben. Daarnaast gaan we ons accommodatiebeleid herzien. We krijgen daarmee meer inzicht in alle objecten die we beheren en in afspraken uit het verleden.  Met de gebruikers van voorzieningen maken we goede en gelijke afspraken. Op het gebied van recreatie en toerisme gaan we nog intensiever samenwerken met het Regionaal Bureau Toerisme KAN, de lokale ondernemers en gemeente Overbetuwe. Particuliere initiatieven op terrein  van toerisme en recreatie, zoals park Holthuijzen, blijven we nauwlettend volgen. Om subsidiestromen te verbeteren,  stellen we een nieuwe brede subsidieregeling op.  Samen met de wijkplatforms blijven we ons inzetten voor het behoud  van de woon- en leefkwaliteit in wijken. In 2018 wordt het aantal BOA’s uitgebreid tot 4. Dit om de groei in handhavingstaken en de vraag vanuit de bevolking naar meer handhaving  adequaat  te kunnen oppakken.