In de begroting zijn per programma (meestal verplichte) beleidsindicatoren opgenomen. Deze zeggen iets over de in de periode 2018 tot en met 2021 te bereiken resultaten van het beleid. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste indicatoren.

Resultaat beleid

2018

2021

1.2 ondersteuning en uitkeringen

Waardering die inwoners geven over de ondersteuning en hulp.

Jongeren: 7,3
Ouders: 6,8
Wmo: 7,8

Jongeren: 7,6
Ouders: 7,1
Wmo: 8,0

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar e.o..

18

17

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2,1

1,9

1.3 werkgelegenheid

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

520

530

1.4. jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

8,6

8,3

2.2 verkeersveiligheid

Aantal ziekenhuisopnames als aandeel van het totaal aantal ongevallen met motorvoertuigen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

8%

7%

3.2 bedrijvigheid

Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64jr

3

5

5.2 wonen

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen van de totale voorraad

8

27

6.2 verduurzaming

Percentage hernieuwbare electriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

6%

7%

7.2 afval

Ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar

113 kg

75 kg

8.1 veiligheid

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,4

2,2

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

2,6

2,0

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

4,0

4,0

8.3 dienstverlening

Klantwaardering algeheel

7

7,5