Hieronder noemen we de onderwerpen die voortkomen uit het coalitieprogramma en die in 2018 en volgende jaren prioriteit krijgen. Via de link bij het onderwerp komt u bij de toelichting in deze begroting.

Sport

Subsidies en accommodaties

Sociaal domein

Onderwijs

Mobiliteit en bereikbaarheid

Bedrijvigheid

  • Ontwikkeling van de glastuinbouw in Next Garden
  • Gelijktijdig het verder herstructureren van de glastuinbouw

Leefomgeving

Ruimte

Woningbouw

Onderhoud en beheer

Duurzaamheid

Openbare Orde en Veiligheid

Dienstverlening