Wat gaan we daarvoor doen?

Het bestaande Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente is verouderd. Komend jaar werken we aan een nieuw plan. De manier van denken over “hoe gaan we om met het landschap om ons heen” verandert. We zien steeds vaker dat inwoners en andere betrokkenen graag een handje helpen om het landschap mooier te maken en daar zelf initiatieven voor nemen. Het oude Landschapsontwikkelingsplan houdt daar maar beperkt rekening mee. In het nieuwe plan gaan we samen met inwoners en betrokken partijen beleid en een uitvoeringsagenda maken. Insteek wordt het gezamenlijk versterken van het Lingewaardse landschap.