Wat gaan we daarvoor doen?

Park Lingezegen is belangrijk als groene buffer tussen de steden. De inrichting van de laatste percelen van het basisgroen in het park wordt in 2018 afgerond. Daarna worden, vanwege de doortrekking van de A15, enkele hectares natuur gecompenseerd. De parkorganisatie werkt mee aan het vinden van een plek voor die compensatie.

Na 2018 richt de parkorganisatie zich op het beheer. Oorspronkelijk zouden alle percelen van de basis-parkinrichting worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Door veranderingen in wetgeving kan dit voor een deel van de grond niet meer. Die percelen worden daarom verkocht. De mogelijkheid bestaat dat de gemeente(n) of de parkorganisatie deze gronden aankopen. Dit heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling. Dit is toegelicht in de paragraaf Verbonden Partijen.