Wat gaan we daarvoor doen?

Het Deltaprogramma blikt vooruit op maatregelen die nodig zijn om ook op lange termijn onze omgeving bestand te maken tegen hoogwater en extreme weersituaties. Met de twee splitsingspunten Rijn – Waal en Rijn – IJssel die tegen onze gemeente aan liggen is het logisch dat onze gemeente daarin meedenkt. In 2018 wordt beoordeeld of en hoe extra rivierverruiming inpasbaar is.

Daarnaast hebben andere overheden projecten waar onze gemeente bij betrokken is of waarvoor onze gemeente procedures begeleidt. Zo wordt onderzoek gedaan naar dijkversteking en –verhoging en wordt kribverlaging in het Pannerdensch Kanaal voorbereid.