Wat gaan we daarvoor doen?

We willen het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door inwoners terugdringen. Dat doen we door  deze stroken actief te verkopen tegen een aantrekkelijk tarief van € 50/m2. In sommige gevallen lukt dit niet meer door verjaring. Ook reststroken bieden we tegen het zelfde tarief aan. Veel inwoners maken gebruik van het aanbod. In 2018 zetten we het project voort. De doelstelling bij de start van het project was om in totaal 20.000 m2 te verkopen. We verwachten dat het uiteindelijk meer dan 27.000 m2 zal worden.