Wat gaan we daarvoor doen?

Het gemeentelijk vastgoed (inclusief schoolgebouwen) beheren we nog niet volgens een vast ingebedde structuur. Daarom zijn we het project 'vastgoed op orde' gestart.
In 2018 hebben we:

  • de definitieve beheerstructuur ingevuld;
  • inzicht in alle objecten die we beheren;
  • inzicht in alle afspraken uit het verleden;
  • de inventarisatie van asbesthoudende daken op gemeentelijke panden afgerond;
  • de bestaande (huur)overeenkomsten/afspraken vervangen door nieuwe, uniforme overeenkomsten;
  • de overeenkomsten in overeenstemming gebracht met onder andere de voorwaarden uit de Wet Markt en Overheid;
  • integrale werkprocessen ingericht over de maatschappelijke behoefte aan vastgoed.