Kaderstellende nota’s:    Beleidsplan Gebouwd Vastgoed 2017-2021
Programma:   7

Huidige stand van zaken:   Om meer inzicht en controle over ons vastgoedbezit te krijgen, hebben we het project Vastgoed op Orde  gestart. Alle vastgoedtaken zijn geclusterd (één loket).
Ontwikkelingen in 2018:   In 2018 doen we een voorstel om te komen tot een adequate organisatiestructuur om lopende zaken tijdig af te handelen (actualisering contractbeheer, harmonisering en standaardiseren van (huur)overeenkomsten/afspraken)
Het project Vastgoed op Orde pakken we projectmatig aan. In 2018 is de basis op orde door in- en overzicht van de generieke informatie van alle objecten, percelen, contracten en subjecten (gebruikers) van ons vastgoedbezit.

We ronden ook het Accommodatie- en Vastgoedbeleid af. Deze nota geeft aan hoe we maatschappelijke waardevolle activiteiten nu en in de toekomst betaalbaar faciliteren en welk huurbeleid en subsidiesysteem daarbij past. De nota geeft inzicht in de beleidsruimte die de gemeente biedt aan (maatschappelijke) gebruikers van haar vastgoedbezit.
Doel is een financieel stabiele en duurzame vastgoedportefeuille met acceptatie en draagvlak van verbonden organisaties in integrale huisvestingsplannen per kern. In de tweede helft van 2018 stemmen we vraag en aanbod van (maatschappelijk) vastgoed af door per kern scenario’s uit te werken voor aspecten als betaalbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van de voorzieningen.