Kaderstellende nota’s:    Beleidsplan Gebouwd Vastgoed 2017-2021
Programma:   7

Onderhoudsplan:   We hebben het minimale onderhoudsniveau vastgesteld zodat we het gebouw in stand kunnen houden voor de functie en/of het gebruik. Ook de (vastgoed)waarde wordt hierdoor behouden. Het jaarlijkse onderhoudsplan is een uitwerking van het MeerjarenOnderhoudsPlan, resultaten uit inspecties en van gebruikers.
Huidige stand van zaken:   De huidige onderhoudstoestand van de gemeentelijke gebouwen, bouwwerken en de technische installaties is redelijk tot goed.
De gebouwen, bouwwerken en technische installaties voldoen aan het minimale kwaliteitsniveau 3. Incidenteel is de kwaliteit onder de norm door ontwikkelingen rondom de betreffende locatie.
Ontwikkelingen in 2018:   In 2018 voeren we regulier en planmatig onderhoud uit op basis van het OnderhoudJaarPlan 2018. Bij de uitvoering van het onderhoud nemen we duurzaamheidsmaatregelen mee. Voorwaarde voor energiebesparende maatregelen is dat het energielabel van het gebouw op dat moment niveau C of lager is. In 2018 voeren we het volgende onderhoud uit:

  • renovatie plat dak sporthal De Brink Huissen;
  • nieuwe sportvloer en renovatie luchtverwarming gymzaal Abacus Huissen;
  • renovatie verwarming en warmwatervoorziening sportpark Ressen (hockey en voetbal);
  • renovatie toiletgroep dorpshuis De Tichel Haalderen.

Financieel:   We dekken de onderhoudskosten in 2018 door onttrekking van de middelen uit de onderhoudsvoorziening.