Kaderstellende nota’s:    Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020
Programma:   7

Onderhoudsplan:   Onderhoud aan verkeersvoorzieningen voeren we uit op basis van het beleidsplan. Het Team Technisch Wijkbeheer pakt meldingen op die binnenkomen bij  het KlantContactCentrum of via de website.
Huidige stand van zaken:   Door jarenlange bezuinigingen is de kwaliteit van verkeers- en straatnaamborden onder de wettelijke normen gezakt. De kwaliteit van de verkeersregelinstallaties is goed.
Ontwikkelingen in 2018:   De verhoging van het onderhoudsbudget van € 38.000 gebruiken we om versneld verkeers- en straatnaamborden te vervangen. De verhoging was één van de noodzakelijke maatregelen uit het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020. Daarmee werken we de opgelopen achterstanden weg. We kijken kritisch of het totaal aantal borden noodzakelijk is en waar mogelijk omlaag kan.
Financieel:   Op de laatste bladzijde van programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de kosten voor onderhoud aan de verkeersvoorzieningen opgenomen.