Kaderstellende nota’s:    Beleidsplan Straatmeubilair 2017
Programma:   7

Onderhoudsplan:   Onderhoud aan het straatmeubilair laten we uitvoeren volgens het beleidsplan. Collega’s van Technisch Wijkbeheer pakken meldingen op die binnenkomen (KlantContactCentrum, website).
Huidige stand van zaken:   Het straatmeubilair voldoet minimaal aan de eisen voor beeldkwaliteit B. Het onderhoud wordt uitgevoerd door het team Technisch Wijkbeheer. Het straatmeubilair is zeer divers en omvat naast bankjes, tafels en prullenbakken ook abri’s, fietsenstallingen en kilometers hekwerk en afzetpaaltjes
Ontwikkelingen in 2018:   Er vindt geen grootschalige vervanging plaats. We herstellen schade en reinigen het straatmeubilair als de beeldkwaliteit te laag wordt.
Financieel:   Op de laatste bladzijde van programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de kosten voor onderhoud aan de straatmeubilair opgenomen.