Kaderstellende nota’s:    Speelruimteplan ‘Buitenspelen, Ja leuk’ (2007) en de evaluatie van het speelruimteplan (2013)

Programma:   7

Onderhoudsplan:   Het jaarlijkse onderhoud voeren we uit na de inspecties. De vervangingen vloeien voort uit het meerjarenplan. Schoon, heel en vooral veilig staat voorop bij het onderhoud. Het klein onderhoud volgt vooral uit de meldingen van gebruikers (meestal via de website of het KlantContactCentrum).
Huidige stand van zaken:   Door de jaarlijkse controle- en onderhoudscyclus houden we speelplekken en speeltoestellen veilig en in goede conditie.
De afgelopen jaren is het aantal kinderen in de categorie 0-12 verder teruggelopen. Het aantal jongeren in de categorie 12-18 neemt toe. Een aantal speelplekken zou door teruglopende kinderaantallen opgeheven moeten worden. Hier kiezen we vooralsnog niet voor.
Ontwikkelingen in 2018:   In 2018 zetten we de huidige beleidslijn door. Het nieuwe beleidsplan is toe aan een herziening. De evaluatie van het speelruimteplan ‘Buitenspelen, Ja leuk’ vormt hierbij de basis. De herziening wordt een samenwerking tussen gebruikers, uitvoerders en beleidsbepalers.
Financieel:   Op de laatste bladzijde van programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de kosten voor speeltuinen en speelweiden opgenomen.