Kaderstellende nota’s:    Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2013-2018
Programma:   7

Onderhoudsplan:   Het groot onderhoud ligt vast in het meerjarenplan. Klein onderhoud voeren we uit na visuele inspecties of na meldingen via het KlantContactCentrum over schade aan de kunstwerken.
Huidige stand van zaken:   De afgelopen jaren zijn de kunstwerken regelmatig gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. Er zijn geen noemenswaardige risico’s geconstateerd.
Ontwikkelingen in 2018:   In 2018 herstellen we op een groot aantal brugdekken de stroefheid. Een complete inspectie van het areaal levert informatie op over de kwaliteit van de kunstwerken. Samen met de vaste areaalgegevens vormt dit de basis voor een nieuw beleidsplan in 2018.
Financieel:   Op de laatste bladzijde van programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de kosten voor civieltechnische kunstwerken opgenomen als een onderdeel van “Wegen, straten en pleinen”.