Kaderstellende nota’s:    Beleidsplan openbare verlichting 2015-2019
Programma:   7

Onderhoudsplan:   We stellen jaarlijks het beheerplan voor grootschalige vervanging op vanuit het management-beheersysteem.
Huidige stand van zaken:   Het regulier onderhoud vindt eens in de twee weken plaats. Meldingen komen binnen via het KlantContactCentrum of via de website. We lossen schade door aanrijding binnen 2 uur op. Als een hele straat/wijk niet brandt, schakelen we direct de aannemer en Liander (netbeheerder). De huidige kwaliteit van de verlichtingsarmaturen en -masten is ruim voldoende.
Ontwikkelingen in 2018:   In 2018 gaan we de energieverslindende lampen vervangen door LED in de wijken Zilverkamp (fase 1) in Huissen en de Lootakkers in Gendt. In het buitengebied worden de laatste oude armaturen vervangen door groene LED.
Financieel:   De kosten voor onderhoud aan de openbare verlichting hebben we opgenomen in de begroting. Voor de grootschalige vervanging van het areaal zijn we investeringen aangegaan.