Financieel overzicht

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.

Nr.DoelProductLasten 2018Baten 2018Saldo
1.1.1Sporten en bewegen2.828.119-276.9402.551.179
Sportbeleid en activering592.5390592.539
Binnensportaccommodaties243.638-103.340140.298
Buitensportaccommodaties332.478-159.245173.233
Zwembaden338.119-14.355323.764
Binnensportacc. - Beheer & Onderh.385.4110385.411
Buitensportacc. - Beheer & Onderh.904.7830904.783
Jeugd- en jongerenwerk - B&O31.150031.150
1.1.2Kunst en cultuur1.031.065-8.4001.022.665
Vormings- en ontwikkelingswerk220.422-1.700218.722
Oudheidkunde26.950-40026.550
Bibliotheken783.693-6.300777.393
1.1.3Subsidies en accommodaties1.264.347-75.9521.188.395
Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud614.1400614.140
Jeugd- en jongerenwerk303.835-6.325297.510
Dorpshuizen209.648-69.627140.021
Sociaal en cultureel werk136.7240136.724
1.2.1Gezondheid1.459.37101.459.371
Openbare gezondheidszorg663.3190663.319
Jeugdgezondheidszorg796.0520796.052
1.2.2Kwetsbare inwoners1.076.055-20.0001.056.055
Ouderenwerk316.5840316.584
Algemeen maatschappelijk werk482.9710482.971
Inburgering nieuwkomers276.500-20.000256.500
1.2.3Uitkeringen9.477.636-7.565.2301.912.406
Bijstandsverlening algemeen403.3000403.300
BBZ 2004318.600-246.29672.304
BUIG7.728.976-7.268.896460.080
Gem. armoede en schuldenbeleid1.026.760-50.038976.722
1.2.4Voorzieningen WMO9.800.320-893.6408.906.680
WMO Uitvoeringskosten1.584.03201.584.032
Hulpmiddelen WMO1.422.499-12.5001.409.999
Hulp bij huishouden2.910.18402.910.184
PGB WMO511.7880511.788
Algemene voorzieningen WMO1.185.843-881.140304.703
Begeleiding WMO2.185.97402.185.974
1.3.2Werkgelegenheid6.362.21006.362.210
Sociale werkvoorziening5.483.80005.483.800
Re-integratie en participatie878.4100878.410
1.4.1Voorzieningen jeugd10.112.808010.112.808
Jeugdhulp (zin)5.877.60005.877.600
Gespecialiseerde jeugdhulp1.693.50001.693.500
Leerlingenvervoer930.7390930.739
Jeugd uitvoeringskosten974.3900974.390
PGB jeugd199.0000199.000
Algemene voorzieningen jeugd437.5790437.579
1.4.2Opleiding en educatie3.192.858-265.0942.927.764
Kinderdagverblijven12.300-230.094-217.794
Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh.180.5150180.515
Openbaar basisonderwijs66.430066.430
Bijzonder basisonderwijs310.7430310.743
Onderwijshuisvesting1.869.16701.869.167
Onderwijsbeleid en leerlingzaken714.702-35.000679.702
Volwasseneducatie39.000039.000
Saldo van Lasten en Baten46.604.788-9.105.25637.499.532
Mutaties reserves---
Onttrekking0-1.000.940-1.000.940
Toevoeging8.07808.078
Gerealiseerd resultaat46.612.866-10.106.19636.506.670