1

Deelname aan de samenleving

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

1.1.1

Sporten en bewegen

Sportbeleid en activering

87.900

Zwembaden

8.000

Binnensportacc. - Beheer & Onderh.

43.610

Buitensportacc. - Beheer & Onderh.

90.864

1.1.2

Kunst en cultuur

Vormings- en ontwikkelingswerk

10.181

Oudheidkunde

9.200

Bibliotheken

20.300

1.1.3

Subsidies en accommodaties

Sociaal en cultureel werk

70.500

Jeugd- en jongerenwerk

26.592

Dorpshuizen

5.800

Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud

91.965

1.2.1

Gezondheid

Openbare gezondheidszorg

41.850

Jeugdgezondheidszorg

23.200

1.2.2

Kwetsbare inwoners

Algemeen maatschappelijk werk

99.050

Ouderenwerk

2.900

Inburgering nieuwkomers

256.500

1.2.3

Uitkeringen

Bijstandsverlening algemeen

86.400

BBZ 2004

33.600

BUIG

711.120

Gem. armoede en schuldenbeleid

156.000

1.2.4

Voorzieningen WMO

WMO Uitvoeringskosten

1.024.800

Hulpmiddelen WMO

4.410

1.3.2

Werkgelegenheid

Sociale werkvoorziening

615.600

Re-integratie en participatie

186.800

1.4.1

Voorzieningen jeugd

Leerlingenvervoer

63.660

Jeugd uitvoeringskosten

848.000

1.4.2

Opleiding en educatie

Onderwijshuisvesting

1.960

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

160.710

Volwasseneducatie

8.700

Kinderdagverblijven

29.000

Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh.

4.802

Saldo van Lasten en Baten

4.823.974