Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
5.2.1Woningbouwlocaties
Faciliterend grondbeleid455.112-44.674410.438
Actief grondbeleid1.090.381-1.067.17623.205
Gronden algemeen682.645-75.000607.645
TotaalWoningbouwlocaties2.228.138-1.186.8501.041.288
5.2.2Bevorderen en herstructureren woningbouw
Wonen210.790-131.39479.396
TotaalBevorderen en herstructureren woningbouw210.790-131.39479.396
5.2.3Meewerken aan particuliere initiatieven
Bouwen - Vergunningverlening837.753-785.90051.853
TotaalMeewerken aan particuliere initiatieven837.753-785.90051.853
5.2.4Afspraken met woningcorporaties
Woonwagenzaken72.559-44.78027.779
TotaalAfspraken met woningcorporaties72.559-44.78027.779
Saldo van lasten en baten3.349.240-2.148.9241.200.316