Datum statuten, oprichtingsakte

1 april 2016

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

n.v.t.

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

De BVO Doelgroepenvervoer is in 2016 opgericht voor het uitvoeren van regionale taken op het gebied van doelgroepenvervoer. Daarmee levert de VP een bijdrage aan prestatiedoel 1.2.4.

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel?

Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt gediend?

Het regelen van het vervoer voor doelgroepen uit de deelnemende gemeenten (Wmo, leerlingenvervoer en Jeugd)

Bestuurlijk belang

Deelname in bestuur

Aangewezen namens het college:
Helga Witjes

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Nog niet bekend

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2018

Nog niet vastgesteld

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen
01-01-2016: onbekend
31-12-2016: onbekend

Vreemd vermogen
01-01-2016: onbekend
31-12-2016: onbekend

Rekeningresultaat 2016

onbekend

Aandeel Lingewaard in het resultaat

onbekend

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

Nog niet vastgesteld

Begroting 2018 d.d.

Nog niet vastgesteld