Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

17 december 2015

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

n.v.t.

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij

De regio Arnhem Nijmegen richt zich voornamelijk op bestuurlijke samenwerking. Als zodanig levert de VP een bijdrage aan het realiseren van prestatiedoel 8.4.4.

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeenten Arnhem, Beuningen, Berg en Dal, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Wijchen, Zevenaar

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het gemeenschappelijk orgaan bevordert de beleidsafstemming tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van mobiliteit, economie en volkshuisvesting

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens het college:
T. Peren

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

1/18

Financieel belang

Bijdrage in de begroting  2018 van de VP

€ 1,50 per inwoner:

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Niet bekend

Rekeningresultaat 2016

€ 58.194; dit overschot is doorgeschoven naar 2017

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2016

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

6 april 2017

Kader begroting 2018 d.d.

6 april 2017