Datum statuten, oprichtingsakte

2002: ‘Hulpverlening Gelderland Midden’

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

2011: ‘Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland – Midden’

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

De VGGM richt zich enerzijds op het in stand houden van voorzieningen voor de publieke gezondheidszorg.(1.4.1)
Anderzijds verricht de VP taken op het gebied van brandweer- en ambulancezorg en rampenbestrijding. (8.1.1)

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel?

Gemeenten: Arnhem, Ede, Wageningen, Renkum, Nijkerk, Zevenaar, Doesburg, Rheden, Overbetuwe, Duiven, Westervoort, Rozendaal, Scherpenzeel, Rijnwaarden, Barneveld en Lingewaard

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt gediend?

  • Publieke gezondheid
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding

Bestuurlijk belang

Deelname in bestuur

Aangewezen namens het college:
AB VGGM:
burgemeester en wethouder Sluiter

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Voor VGGM gezondheidszorg is het gemeentelijk aandeel van de gemeente Lingewaard 6,82%. Voor VGGM brandweer en rampenbestrijding is het gemeentelijk aandeel van de gemeente Lingewaard 4,92%

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2018

Voor VGGM gezondheidszorg                  € 578.739 en voor VGGM brandweer en rampenbestrijding € 1.831.267. De totale bijdrage is € 2.410.006

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen
01-01-2016: € 3.411.017
31-12-2016: € 7.843.880

Vreemd vermogen
01-01-2016: € 24.738.845
31-12-2016: € 18.263.069

Rekeningresultaat 2016

€ 4.432.863

Aandeel Lingewaard in het resultaat

€ 85.460

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

28-06-2017

Begroting 2018 d.d.

28-06-2017