Risicomanagement
Per verbonden partij bekijken we hoeveel bestuurlijk en financieel belang er is en hoeveel risico we lopen. Op basis van deze analyses plaatsen we een verbonden partij in één van de drie toezichtarrangementen. Dit varieert van licht (1) tot  zwaar (3). In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ gaan we verder in op de partijen uit het toezichtarrangement ‘zwaar’.

Beleidsvoornemens 2018
De opheffing van de gemeenschappelijke regeling Bergerden en de omvorming van Presikhaaf bedrijven vragen in 2018 de nodige aandacht. Dat geldt ook voor de pas opgerichte BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen en MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland. Daarnaast willen we in 2018 de regeling ODRA evalueren