Datum statuten, oprichtingsakte

1990

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

2001

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

Presikhaaf Bedrijven levert een bijdrage aan het realiseren van de (voorgeschreven) doelen uit de participatie wet. Dit maakt onderdeel uit van prestatiedoel 1.3.2.

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel?

10 gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar)

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt gediend?

Uitvoering van de Sociale Werkvoorziening overeenkomstig de Participatiewet

Bestuurlijk belang

Deelname in bestuur

Aangewezen namens de raad:
Wethouder Johan Sluiter (in AB en DB)
Aangewezen namens het college:
-

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

8,49% (2016) en 8,57% (2018)

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2018

€ 5.318.000

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen
01-01-2016 € 0
31-12-2016 € 851.000

Vreemd vermogen
01-01-2016 € 0
31-12-2016 € 0

Rekeningresultaat 2016

€ 851.000

Aandeel Lingewaard in het resultaat

€ 0 (rekeningresultaat toegevoegd aan het Weerstandvermogen van de GR)

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

AB 12 juli 2017

Begroting 2018 d.d.

AB 12 juli 2017