Onderstaand is een voorbeeldberekening gemaakt van de hoogte van de belastingaanslag 2018 met 2017 als vergelijking. De bedragen zijn indicatief. Een eigenaar/gebruiker, met een waarde van de woning van € 227.000, ontvangt een belastingaanslag van:

Soort belasting

Eigenaar / gebruiker

Huurder / gebruiker

2017

2018

2017

2018

OZB-eigenaar

€ 426,76

€ 430,62

€ 0,00

€ 0,00

Afvalstoffenheffing: vast bedrag

€ 129,50

€ 114,00

€ 129,50

€ 114,00

Afvalstoffenheffing: 11 ledigingen / 180 liter container

€ 44,00

-

€ 44,00

-

Afvalstoffenheffing: 12 ledigingen / 180 liter container

-

€ 48,00

-

€ 48,00

Rioolheffing

€ 233,40

€ 227,00

€ 233,40

€ 227,00

Totaal belastingdruk in Lingewaard

€ 833,66

€ 819,62

€ 406,90

€389,00

Daling van de lastendruk

-1,7%

-4,4%