Bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat dit fonds wordt gevoed door een van de ondernemers te heffen reclamebelasting. Deze reclamebelasting wordt alleen geheven in de dorpscentra van Bemmel, Huissen en Gendt. Na aftrek van de perceptiekosten die de gemeente maakt wordt de netto-opbrengst beschikbaar gesteld aan het ondernemersfonds.

Overzicht kostendekking Reclamebelasting

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Bijdrage ondernemersfonds

3.4 Economische promotie

-67.700

Perceptiekosten

0,64 Belastingen overig

-1.300

Subtotaal Lasten

-69.000

BATEN

Opbrengst reclamebelasting

3.4 Economische promotie

69.000

Subtotaal Baten

69.000

SALDO

0

Dekkingspercentage

100%

(+ = voordeel, - =nadeel)