Per 1 januari 2018 wordt het gehele woz-bestand gewaardeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2017. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verkoopcijfers van woningen in de gemeente Lingewaard in de periode januari 2016 t/m september 2017. Op dit moment is nog niet bekend wat de waardeontwikkeling is in de gemeente Lingewaard. In het laatste kwartaal van 2017 zal hierover meer duidelijkheid bestaan.