In 2018 zijn er enkele zaken die specifieke aandacht vereisen.

  • De veiligheid van werken voor alle medewerkers heeft natuurlijk altijd de aandacht. Extra focus in 2018 is er voor diegenen die werken op locatie. Daarbij gaat het vooral om het bieden van de juiste en adequate ondersteuning bij incidenten.
  • Huisvesting is meer dan alleen maar stenen en ICT-voorzieningen. Het gaat ook om mensen. De stijging van het aantal medewerkers in de afgelopen periode vraagt om een optimalisatie van het gebruik van de beschikbare ruimte. We onderzoeken de hoeveelheid en soorten werkplekken binnen het gemeentekantoor in relatie tot de ontwikkeling dat we steeds meer buiten dit gebouw onze werkzaamheden uitvoeren. Het gaat dan vooral om een slimmere manier van het gebruik van de ruimte en de inzet van onze medewerkers.