De informatievoorziening faciliteert inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie
Een veranderende samenleving vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. Een van de speerpunten is een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur. Belangrijk hierbij is dat de informatiebeveiliging en de privacy gewaarborgd blijft. Onze goed ingerichte digitale snelweg zorgt er ook voor dat medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken.

Data gedreven werken biedt inzicht
De ontwikkelingen in het I-domein gaan snel. De landelijke Digitale Agenda 2020 geeft aan hoe we als gemeente effectief kunnen opereren in de informatiesamenleving. Dat nemen we mee in het nieuwe informatiebeleid dat we gaan opstellen. We willen meer data-gedreven en informatie-gestuurd werken zodat we beleid en besluitvorming kunnen onderbouwen met een goede data-analyse. Tegelijk stelt de overheid regels voor het uitwisselen van informatie (Wet Datalekken, Europese privacy, Wet Open Overheid). De informatievoorziening blijft in 2018 de organisatie ondersteunen in het behalen van de normen uit de Baseline Informatie Beveiliging (BIG).

De organisatie wordt steeds meer procesgericht
Het project Zaakgericht werken heeft hier sterk aan bijgedragen. Hierdoor zijn alle processen globaal ingericht in het zaaksysteem. Dit zorgt ervoor dat er inzage is in de werkprocessen, ook voor inwoners. In 2018 worden zoveel mogelijk ingerichte processen geoptimaliseerd en voorzien van een meer specifieke inrichting.

We implementeren een digitaal loket voor de Omgevingswet
Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket. Via dit loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Team informatievoorziening volgt de ontwikkelingen op de voet en zodra dit landelijk mogelijk is starten we met de implementatie. Het is nog niet bekend wanneer de omgevingswet in werking treedt.