Programma 4 Stad, dorp en landschap

Versterken landschappelijke structuren
In 2018 willen we de groenstroken in het Park Holthuijzen kopen die aan de Zilverkamp grenzen. Een voorstel hiervoor is opgenomen in de financiële positie.

Park Lingezegen
In 2018 begeleiden we ook nieuwe (particuliere) initiatieven. Als er bij een initiatief sprake is van een bouwplan in de zin van het Besluit Ruimtelijke Ordening, dan verhalen we onze kosten via een anterieure overeenkomst. In deze anterieure overeenkomst leggen we ook de locatie eisen vast. Lukt die niet, dan verhalen we onze kosten via het exploitatieplan. In 2018 willen we de gronden van de basisuitrusting van het park die in onze gemeente liggen kopen van de provincie. Een voorstel hiervoor is opgenomen in de financiële positie.

Herinrichting uiterwaarden
Natuurontwikkeling is een van de doelstellingen in de uiterwaarden. De aankopen verzorgt de initiatiefnemer van de natuurontwikkeling. Dat kan een ontgronder zijn of de provincie. Afspraken leggen we vast in een uitvoeringsovereenkomst. In 2018 sluiten we een overeenkomst voor de herinrichting van het westelijk deel van de Gendtse Polder. Voor de overname van voet- en fietspaden in de Huissensche Waarden sluiten we een overeenkomst met de provincie.

Verbeteren centrumvoorzieningen
De ‘oude’ contractuele afspraken voor de locatie Aloysiusschool zijn vervallen. De weg is vrij om in 2018 een plan voor de herontwikkeling van de Aloysiusschool en omgeving te maken. We hebben gekozen voor het uitwerken van een plan dat uitgaat van ondergronds parkeren.