Programma 3 Bedrijvigheid

Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness
We zetten in op acquisitie voor verkoop van gronden voor tuinbouw en agrobusiness.
Naast verkoop van kavels zetten we ook in op andere uitgifte vormen zoals erfpacht al dan niet in combinatie met het opstalrecht, huurkoop en verhuur.

Uitbreiding en verbeteren vestigingsmogelijkheden (aanbod/diversiteit bedrijfskavels)
De economie trekt aan. Dat merken we aan de belangstelling van ondernemers voor vestiging op een van onze bedrijventerreinen. In 2018 zetten we in op marketing, actieve en gerichte acquisitie en een adequate en snelle dienstverlening gericht op kavelverkoop. Naast verkoop van gronden zetten we ook in op andere uitgiftevormen zoals erfpacht al dan niet in combinatie met het opstalrecht, huurkoop en verhuur.